İde Termo Baskı

Rekabetci Fiyatlar

Hakkımızda

Size nasıl bu kadar rekabetçi fiyatlar verebiliyoruz ?
Aslında cevabı basit : Çok üretiyoruz. Böylece ölçek ekonomisi rekabetçi fiyatlar sunmamızı sağlıyor.

Örnek vermek gerekirse, sadece lokal piyasa için çalışan bir firmayı ele alalım. Geleneksel üretim metodları ile çalışan firma, yüksek adetli üretim yapamadığı için yüksek girdi maliyetleri ile karşılaşıyor. Üstelik, sabit yatırım olarak makina parkının tam kapasite çalışamaması ayrı bir maliyet unsuru.
Bizim avantajımız, Avrupa ve Uzakdoğu’nun müşterilerimize hacimli ve sürekli üretim yapan noktalardan hizmet vermesi. Böylece biz önemli avantajlar elde ediyoruz:

-Sürekli üretimin getirdiği değerli mühendislik ve tecrübe
-Girdi maliyetlerinin düşmesi
-Sabit yatırımların sürekli kullanımı ile yüksek verimlilik. Ayrıca makina parkının devamlı gelişimi ve yenilenmesi
-Yapılan anlaşmalar ile lojistik maliyetlerinin önemli oranda gerilemesi. Çok farklı ürün ve kumaş çeşitliliği ile karşılaşılan zorlukların tecrübeye dönüştürülmesi.
Önemle altını çizmek gerekirse, yüksek hacimli üretim yapabilmek sürekli gelişimi, personel eğitimini, en son teknoloji makina parkı donanımını ve ürünlerin olgunlaşmasını sağlıyor.